people running through the forest

Po raz kolejny Pani Zofia wspiera naszą fun­da­cję swoją akcją “Mar­szem z kijami po oddech” – DZIĘKUJEMY!!! Oto co mówi sobie i swo­jej akcji: “Jestem mamą dwóch aler­gi­ków. Wspie­ram Fun­da­cję, bo wie­rzę, że dostęp pacjen­tów do rze­tel­nych infor­ma­cji oraz bada­nia naukowe to naj­sku­tecz­niej­sza droga w walce z alergią! MARSZ Z KIJAMI PO ODDECH – star­tuję w zawo­dach, żeby poka­zać, że sport jest ważny dla powstrzy­ma­nia roz­woju aler­gii i astmy. Pla­nuję wziąć udział w cyklu mar­szów, odby­wa­ją­cych się w kilku mia­stach

cheat meal of chocolate and strawberries

Jak twierdzą specjaliści, lekarze i naukowcy, stosowanie zbilansowanej diety DASH już w około dwa tygodnie pozwoli obniżyć ciśnienie tętnicze krwi nawet o kilkanaście mm/HG. W wielu przypadkach obniżenie ciśnienia nawet o kilka mm może nie tylko usprawnić pracę całego organizmu, ale też zniwelować ryzyko zagrożenia życia. Głównym celem popularnej, zdrowej i zalecanej przez specjalistów diety DASH jest przede wszystkim obniżenie poziomu sodu w organizmie. Zależnie od stanu zdrowia oraz ogólnego

woman doing yoga near the sea

Na przestrzeni ostatnich lat zarówno w Polsce, jak i na całym świecie panuje moda na odchudzanie. Większość „cudownych diet” oraz programów treningowych , które możemy znaleźć w Internecie tworzonych jest jednak przez amatorów. Stosowanie się wyłącznie do modnych wskazówek rzadko jest w stanie pomóc w walce z nadwagą osobom naprawdę otyłym. Czym jest otyłość? Mianem otyłości określamy patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, które przekracza jego fizjologiczne potrzeby i możliwości